kto wydaje pozwolenie na budowę

Prawo budowlane na inwestorów, właścicieli nieruchomości jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia. O tym zapewne słyszał każdy z nas, mało jednak wiem, kto wydaje takie pozwolenie na budowę, do kogo mamy złożyć stosowny wniosek. W dzisiejszym poście opiszę Wam, jak to wygląda w 2018 r.

Pozwolenie na budowę od starosty

W większości przypadków pozwolenie na budowę będzie wydawane przez starostę (gmina wiejska) lub prezydenta miasta (gmina miejska) w przypadku urzędu miasta na prawach powiatu. Warto pamiętać, że w Polsce jest 66 miast, które posiadają status miasta na prawach powiatu. I jest to: Biała Podlaska, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Chełm, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Kraków, Krosno, Legnica, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Mysłowice, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Piekary Śląskie, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Przemyśl, Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Siedlce, Siemianowice Śląskie, Skierniewice, Słupsk, Sopot, Sosnowiec, Suwałki, Szczecin, Świętochłowice, Świnoujście, Tarnobrzeg, Tarnów, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zabrze, Zamość, Zielona Góra, Żory. 

Pozwolenie na budowę od wojewody

Pozwolenie na budowę będzie wydawane przez wojewodę, wówczas, gdy inwestycja będzie dotyczyć obiektów oraz robót budowlanych: 
- usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
- hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi; 
- dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
- usytuowanych na obszarze kolejowym; 
- lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
- usytuowanych na terenach zamkniętych; 
- dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, - elektrowni wiatrowych, w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 
- metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra); 
- sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi; 
- drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
- dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej; 
- zjazdów, w rozumieniu o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich; 
- sieci przesyłowych, w rozumieniu Prawo energetyczne; 
- rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych. Wojewoda jest też organem odwoławczym od decyzji starosty. 

Pozwolenie na budowę - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego pozwolenie na budowę wydaję właściwy dyrektor okręgowego urzędu górniczego albo Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Warto pamiętać, że pozwolenie na budowę domu wydawane jest przez organ, na którego obszarze jest realizowana inwestycja.