dofinansowanie zbiorniki na deszczówkę

Zbiorniki na deszczówkę to idealne rozwiązanie w czasie długotrwałej suszy i okresowych braków wody. Wodę należy szanować, zwłaszcza tam, gdzie zapotrzebowanie na nią jest bardzo duże. Deszczówkę z powodzeniem można wykorzystywać w gospodarstwie domowym, w ten sposób nie tylko zmniejszymy rachunki za wodę, ale również unikniemy dodatkowych kosztów związanych z usuwaniem jej do kanalizacji. M.in. dlatego powstał program – Moja Woda – pozwalający na dofinansowanie do zbiorników na deszczówkę.

Program Moja Woda 

Program Moja Woda umożliwia otrzymanie dotacji do zbiorników na deszczówkę. Jego celem jest ochrona zasobów wodnych poprzez zatrzymanie wody opadowej oraz roztopowej w obrębie nieruchomości. Taka woda dzięki zbiornikom nie będzie odprowadzana poza teren, na którym znajduje się dom jednorodzinny np. do kanalizacji, ale będzie wykorzystywana na potrzeby danego gospodarstwa domowego. 

Deszczówka może być z powodzeniem wykorzystywana do podlewania roślin w ogrodzie, mycia samochodów czy innych prac porządkowych w domu, czy na podwórku. Woda opadowa jako woda miękka, niezawierająca wapnia czy magnezu, świetnie sprawdza się również podczas prania czy zmywania. Wykorzystywanie deszczówki w życiu codziennym zamiast wody z kranu, to ogromna oszczędność. 

Zbiornik będzie pełnił funkcję rezerwy na czas suszy, kiedy to dostęp do wody może być ograniczony różnymi zakazami. Wójt gminy może wydać obwieszczenie, w którym podczas suszy zabrania, użytkowania wody pitnej z wodociągu, do podlewania roślin. Zbiornik w takiej sytuacji jest niezastąpiony. 

 

Dotacje do deszczówki 

Każda osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości, na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny, może ubiegać się o dofinansowanie zbiornika na deszczówkę. Dotacja dotyczy również domów, które są nowo wybudowane. Ważne jest jednak, aby na dzień składania wymaganych dokumentów, właściciel posiadał pozwolenie na użytkowanie. Finansowaniu podlega nie tylko zakup zbiornika na deszczówkę, ale również koszty montażu, budowy oraz uruchomienia całej instalacji. Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł. 

Zbiornik na deszczówkę dofinansowanie 

Nie każdy zbiornik na deszczówkę będzie podlegał dofinansowaniu. O dofinansowanie można ubiegać się, gdy zbiorniki na deszczówkę spełniają określane kryteria i tak: 
  • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty musi mieć pojemność od 2 m3, 
  • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty nie może mieć mniejszej pojemności niż od 1 m3.(w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.), 
  • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty musi posiadać pojemność większą niż 2 m3. 

Znajdź idealny zbiornik na deszczówkę, wysokiej jakości i w korzystnej cenie: https://allegrolokalnie.pl/oferty/dom-i-ogrod/s/zbiorniki-na-deszczowke 

Zbiornik, do którego ubiegamy się o dofinansowanie, nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW czy WFOŚiGW. To oznacza, że tylko raz może być przyznane dofinansowanie na dany zbiornik. Zastosowane urządzenia oraz materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim. Co więcej, wnioskodawca zobowiązuje się, do korzystania ze zbiornika przez co najmniej 3 lata od daty zakończenia programu. Właściciel jest zobowiązany do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem oraz eksploatacji - wykorzystywania instalacji zgodnie z przeznaczeniem. 


O dofinansowanie nie można ubiegać się, jeśli pozyskaną wodę deszczową będziemy wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu prawa unijnego, jak również działalności rolniczej.  

Jak uzyskać dofinansowanie zbiorniki na deszczówkę? 

Nabór wniosków prowadzony jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stosownie do miejsca przynależności danego budynku. Wnioski można składać już od lipca 2020 roku do 31 maja 2024 r. Budżet na realizację programu Moja Woda co prawda wynosi 100 mln zł, ale termin przyjmowania wniosków może ulec skróceniu, jeśli wcześniej zostaną rozdysponowane środki z puli. Nie należy więc czekać na ostatni moment ze złożeniem kompletnego wniosku. Wniosek należy złożyć w dwóch wersjach: w wersji papierowej oraz elektronicznej.


Program Moja Woda nie jest jedynym, w którym właściciele budynków mogą ubiegać się o dofinansowanie. Kolejny to Czyste Powietrze, gdzie przyznawane są środki na wymianę źródeł ciepła. Dofinansowaniu podlega wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła (piecy, kotłów) na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, które spełniają najwyższe normy. 


Warto pamiętać, że w ramach programu właściciel zobowiązany jest też do przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja wynosi do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania oraz do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.