W budynkach postawionych kilkadziesiąt lat temu często pojawia się problem z wilgocią. Jest to duży kłopot, głównie ze względu na nieprawidłową diagnozę źródła wilgoci. Jego identyfikacja jest bowiem kluczowa, aby móc przeprowadzić poprawne osuszanie i wdrożyć inne niezbędne działania. Wyjaśnijmy zatem, na czym polega problem z wilgocią w starych budynkach. A także na czym polega ich osuszanie i jaką rolę odgrywa w nich izolacja fundamentów pozioma.

Źródło wilgoci w budynku sprzed lat

Należy podkreślić, że wilgoć tak naprawdę może się pojawić w każdym budynku, również w tym nowym. Jednak zdarza się to rzadko. Poza tym źródła wilgoci są wtedy zwykle zupełnie inne. Otóż w nowym budynku woda w murach pojawia się zwykle wskutek zalania. Oczywiście z tego samego powodu może się też pojawić w starym budownictwie. Niemniej jednak w starszych budynkach przeważnie jest to zupełnie inna przyczyna.

W starszych budynkach wilgoć jest efektem podciągania kapilarnego. Aby mogło do niego dojść, muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • w glebie pod budynkiem znajduje się woda,
  • w konstrukcji budynku wystąpiły nieszczelności.

Podciąganie kapilarne polega na stopniowym przedostawaniu się cząsteczek wody do coraz to kolejnych warstw konstrukcji budynku. Zaczyna się w fundamentach, jednak z czasem woda podchodzi dalej. Aby było to możliwe, w fundamentach i murach muszą być nieszczelności. Niestety w starszych budynkach jest ich często bardzo dużo. Wynika to po prostu z wieloletniej eksploatacji budynku. Co więcej, kiedyś tworzono niskiej jakości izolacje, które zwyczajnie nie wytrzymują próby czasu. Czasami można też trafić na budynek, który całkowicie jest pozbawiony izolacji. Co zrobić w takich przypadkach? Odpowiedzią jest wspomniana już wcześniej izolacja fundamentów pozioma. W jaki sposób jest ona wykonywana? Czy konieczne jest zatrudnienie do tego specjalistów? Dowiesz się tego z dalszej części tekstu.


Izolacja fundamentów pozioma - jak ją wykonać?

W zasadzie zawsze, gdy ma miejsce podciąganie kapilarne, niezbędna jest izolacja fundamentów pozioma. Za izolację odpowiada płyta z tworzywa sztucznego. Jednak jak umieścić ją w fundamentach? W tym celu należy wykonać cięcie poziome. Trzeba wykonać je bardzo precyzyjnie, dlatego zawsze powinni się tym zajmować fachowcy. Dzisiaj na rynku działają firmy specjalizujące się w osuszaniu budynków, w tym fundamentów. Wykonują izolację fundamentów poziomą z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu. Po wykonaniu cięcia umieszczają w szczelinie odpowiednią płytę służącą do izolacji. Następnie ma miejsce tynkowanie i wyrównywanie ściany. Są to prace czysto estetyczne.

Opisana powyżej metoda stosowana jest najczęściej. Wynika to z jej efektywności i skuteczności na co najmniej kilkadziesiąt lat. Jednak istnieją też alternatywne rozwiązania. Mowa przede wszystkim o iniekcji. Metoda ta polega na aplikacji do fundamentów substancji, która tam pęcznieje, zatykając nieszczelności. Iniekcja jest skuteczna, jednak izolacja przestaje zatrzymywać podciąganie kapilarne już po kilku latach.