Uprawnienia elektryczne G1 to potwierdzenie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu elektryka oraz profesji pokrewnych. Jaki jest ich zakres? Jak wygląda przygotowanie do egzaminu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Uprawnienia elektryczne G1 - zakres uprawnień

Uprawnienia elektryczne G1 to podgrupa uprawnień SEP, która pozwala legalnie obsługiwać, dozorować, eksploatować, konserwować i montować urządzenia energetyczne. W tym przypadku odnoszą się one bezpośrednio do urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają, a także zużywają energię elektryczną. W związku z tym uprawnienia elektryczne G1 powinny posiadać osoby, które zajmują się obsługą, montażem, remontami, nadzorem, a także pomiarami urządzeń i sieci o napięciu znamionowym do lub powyżej 1kV, zespołów prądotwórczych o mocy przekraczającej 50 kW, a także elektrycznych sieci trakcyjnych. W tym miejscu warto podkreślić, że uprawnienia te nadawane są w dwóch zakresach, w związku z czym mogą umożliwiać eksploatację (E) oraz dozór (D) urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.

 


Zdobycie uprawnień elektrycznych G1 - kurs oraz egzamin państwowy

Wiele osób z pewnością zastanawia się nad tym, w jaki sposób zdobyć uprawnienia elektryczne G1? Otóż, podstawą jest wzięcie udziału w specjalistycznym kursie, którego przykładem może być szkolenie sep na uprawnienia do 1kv. Pozwala on uzyskać wiedzę niezbędną do wykonywania czynności, których zakres został przedstawiony w poprzednim akapicie, a jego ukończenie umożliwia podejście do egzaminu państwowego. Jego zaliczenie skutkuje uzyskaniem uprawnień SEP, które wydawane są przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Osoba, która zdała egzamin otrzymuje stosowny dyplom, który jest ważny przez 5 lat. Po ich upływie należy ponownie podejść do kursu oraz egzaminu, co gwarantuje, że wiedza zawodowa będzie aktualna.

Do czego potrzebne są uprawnienia elektryczne G1?

Dlaczego warto posiadać uprawnienia elektryczne G1? Przede wszystkim dlatego, że ich uzyskanie daje dużo większe możliwości na rynku pracy. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, że posiadanie uprawnień elektrycznych G1 jest obecnie wymagane nie tylko w zawodzie elektryka, czy profesjach pokrewnych, ale również w przypadku różnego rodzaju monterów oraz konserwatorów. Coraz częściej jednak wymagane są również na wielu innych stanowiskach, co wynika z dbałości o BHP oraz chęci ograniczenia ryzyka występowania wypadków przy pracy. W efekcie wiele przedsiębiorstw dba o to, by prace związane z urządzeniami elektronicznymi wykonywały wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że uzyskanie uprawnień elektrycznych G1 może być istotne z punktu widzenia własnej wiedzy, czy bezpieczeństwa. Ich posiadanie potwierdza bowiem posiadanie umiejętności pozwalających samodzielnie przerobić domową instalację elektryczną, czy naprawiać urządzenia.

Podsumowując należy stwierdzić, że zakres uprawnień elektrycznych G1 jest naprawdę szeroki, a starać się o ich uzyskanie może praktycznie każdy. Wystarczy bowiem wziąć udział w kursie przygotowującym do egzaminu, a następnie go zdać.