Sprawdź, czy fotowoltaika dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot jest opłacalna!

Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie przewidziane dla wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. To dobra opcja w szczególności, gdy ceny za energię elektryczną są wyższe, a potrzeba troski o środowisko naturalne staje się większa niż dotychczas. Czy fotowoltaika dla wspólnot to gwarancja korzyści dla właścicieli nieruchomości? Przekonasz się w poniższym artykule!

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych - jakie korzyści gwarantuje?

Jak przewiduje polskie prawo, istnieje możliwość wykorzystania dachów budynków wielolokalowych pod montaż instalacji PV. Warto zastosować fotowoltaikę w tego rodzaju budownictwie, jako że koszty wynikające z konsumpcji prądu stanowią znaczną część wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości. Jednocześnie sektor miejski cechuje się dużym potencjałem pod względem pozyskiwania prądu ze słońca i korzystania z odnawialnych źródeł energii. Wysokie bloki przeważnie są niezacienione i zwykle dysponują wolną przestrzenią na dachu, przez co fotowoltaika dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot może skutecznie uniezależnić mieszkańców od wewnętrznych dostawców prądu, rosnących cen za energię, czy przerw w jej dostawie

Jak rozliczany jest prosument lokatorski?

Prosument lokatorski to typ prosumenta przewidziany dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Rozwiązanie, proponowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, ma na celu zwiększenie opłacalności fotowoltaiki w budynkach wielolokalowych poprzez zastąpienie prosumenta indywidualnego i zbiorowego. Prosument lokatorski będzie rozliczany na korzystnych zasadach programu net-billing, a w dodatku może spodziewać się specjalnego wsparcia w ramach tzw. grantu OZE. Jakie założenia przewiduje nowy typ prosumenta na rynku energetycznym?

Wyprodukowany prąd zostanie przeznaczony na zaspokojenie potrzeb wyłączanie części wspólnej lokalu. Oznacza to, że wytwarzana energia nie będzie oddziaływać na indywidualne rachunki za prąd. Jedynie części wspólnych dotyczyć będzie także autokonsumpcja, przy czym dostosowana moc instalacji nie musi pokrywać się z zapotrzebowaniem na energię dla przestrzeni dzielonej z innymi mieszkańcami (osoba, mająca status prosumenta lokatorskiego, będzie mogła zamontować większy system). Istotną zmianą będzie odzyskanie przez inwestora całości energii, która została oddana do sieci. W założeniach programu przewidziano także możliwość wykorzystania nadwyżek ze sprzedanej energii nie tylko do pokrycia kosztów związanych z prądem, ale również dotyczących utrzymania budynku

Jak rozliczany jest prosument lokatorski?

Prosument lokatorski - o czym jeszcze należy pamiętać?

Prosument lokatorski będzie tym bardziej opłacalny, jeśli inwestorzy przystąpią do korzystnego systemu dotacji, przyznawanej przez BKG w ramach tzw. grantu OZE. Na jego podstawie fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni uzyska nawet 50% dofinansowania. Otrzymane środki można przekazać na zakup i montaż nowej instalacji PV, a także rozbudowę lub modernizację zbudowanego systemu fotowoltaicznego, jeśli jego moc wzrośnie min. o 25%. Dodatkowo budynki wielolokalowe mogą przeznaczyć dopłatę na zakup instalacji i urządzeń towarzyszących jak np. magazynu energii, czy pompy ciepła


Na podstawie proponowanego systemu dotacyjnego, a także nowych zasad rozliczania, można zakładać, że prosument lokatorski przyniesie korzyści i zadba o rozwój OZE w miastach. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że problemy związane z uzyskaniem jednolitego stanowiska stowarzyszeń mieszkaniowych, pozyskiwaniem środków na wykonanie inwestycji, a także modernizacją infrastruktury i zmieniającymi się przepisami prawa, mogą utrudniać podjęcie kosztownych i wieloletnich inwestycji