Przeprowadzenie rozbiórki budynku oznacza nie tylko samo jego wyburzenie, ale również określone formalności związane z tym procesem. W jaki sposób odbywa się rozbiórka budynku? Wyjaśniamy, jak prowadzi się tego typu prace krok po kroku. 

Kiedy przeprowadza się rozbiórkę budynku?

Rozbiórka budynku polega na jego wyburzeniu i usunięciu powstałego gruzu. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego jest to rodzaj robót budowlanych, które skutkują w demontażu i usunięciu z danej przestrzeni całego obiektu budowlanego albo jego części.

Prace rozbiórkowe budynków wykonuje się wtedy, gdy konkretne obiekty budowlane są zniszczone i stanowią zagrożenie albo nie są już potrzebne, na przykład w ich miejscu planuje się wybudowanie nowych obiektów lub przeprowadzenie innych prac, które wykonuje firma budowlana albo bezpośrednio sam inwestor.

Jakie są etapy rozbiórki budynku?

Aby przeprowadzić rozbiórkę budynku, konieczne jest przejście szeregu czynności, w tym także formalności przewidzianych przepisami prawnymi. Jak odbywa się rozbiórka budynków krok po kroku?

Formalności dotyczące rozbiórki budynku

Aby przeprowadzić rozbiórkę budynku, konieczne jest w pierwszej kolejności uzyskanie pozwolenia na wykonanie tego typu prac albo ich zgłoszenia. Bez tych formalności nie można przystąpić do czynności rozbiórkowych.

Przepisy wskazują, że rozbiórka budynku na zgłoszenie jest możliwa wtedy, gdy ma on mniej niż 8 m wysokości i odległość budynku od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa jego wysokości. Budynek nie może również podlegać ochronie konserwatorskiej. W przeciwnym razie konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę.

Zgłoszenie i pozwolenie nie są wymagane z kolei w przypadku obiektów budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie, gdy nie podlegają one ochronie konserwatorskiej.

Przygotowanie do rozbiórki 

Gdy formalności dotyczące rozbiórki budynku zostały już zrealizowane, w takim przypadku można przystąpić do dalszych prac.

Przed rozpoczęciem właściwej rozbiórki konieczne jest przygotowanie obszaru, na którym ma być ona prowadzona. Teren ten powinien być ogrodzony i zabezpieczony, by nie był on dostępny dla osób postronnych. Konieczne jest także rozmieszczenie tablic informacyjnych o prowadzonych pracach.

Również przed przeprowadzeniem rozbiórki konieczne jest odłączenie wszystkich instalacji od sieci, w tym instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, by zapobiec wypadkom.

Rozbiórka budynku

Po przygotowaniach do prac można przystąpić do wyburzenia budynku. Sposób rozbiórki zależny jest od jego wielkości oraz wyposażenia.

Najczęściej na początku demontuje się z budynku okna i drzwi, a także urządzenia i instalacje. Potem rozbiera się pokrycie dachowe, a na końcu usuwa się ściany działowe i ściany nośne poprzez ich skuwanie. Gdy budynek wyposażony jest w piwnicę, wykonuje się demontaż ścian piwnicznych oraz zasypanie piwnicy.

Do przeprowadzenia prac rozbiórkowych wykorzystuje się specjalne maszyny, na przykład są to koparki albo koparko-ładowarki, żurawie, podnośniki, a także młoty wyburzeniowe oraz nożyce do przecinania elementów stalowych. Pracownicy wykonujący prace rozbiórkowe muszą przestrzegać przepisów BHP i korzystać ze środków ochrony indywidualnej.

Wywiezienie gruzu po rozbiórce

Po rozbiórce budynku pozostaje sporo gruzu, który wymaga odpowiedniej utylizacji. Ten rodzaj odpadu nie może być po prostu wyrzucony do zwykłego kubła i zgodnie z przepisami konieczne jest jego zutylizowanie poprzez przekazanie do firmy komunalnej albo punktu PSZOK.

Najczęściej w przypadku prac rozbiórkowych wybiera się usługi firm komunalnych, które oferują wynajem kontenerów na gruz lub odbierają gruz razem z jego załadunkiem.

Rozbiórka budynku samodzielnie czy z firmą – jak ją przeprowadzić?

Prace związane z rozbiórką budynku mogą być bardzo czasochłonne i wymagające, dlatego też konieczne jest podjęcie decyzji związanej ze sposobem jej przeprowadzenia.

Rozbiórkę można wykonać we własnym zakresie, ale w przypadku większych budynków nie jest to zbyt dobre rozwiązanie ze względu na zakres prac. Właśnie dlatego lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy firm, które specjalizują się w pracach rozbiórkowych.

Takie usługi może zaoferować praktycznie każda firma budowlana dysponująca odpowiednim zapleczem przeznaczonym do prac rozbiórkowych. Jej pracownicy mogą opracować plan rozbiórki budynku, a następnie zrealizować go z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu maszyn. Firma może również zająć się usunięciem gruzu powstałego po pracach wyburzeniowych.

Ofertę firmy budowlanej zajmującej się m.in. rozbiórką budynków można znaleźć na stronie https://roboty-ogolnobudowlane.pl/