Drenaż opaskowy to kluczowe rozwiązanie w kontroli nadmiaru wody wokół fundamentów budynków. Odpowiednio zaprojektowany i wykonany, stanowi skuteczną barierę przed szkodliwym działaniem wód gruntowych, chroniąc strukturę budowlaną przed zawilgoceniem oraz poważniejszymi problemami związanymi z wilgocią. 

Drenaż opaskowy - czym jest?

Drenaż opaskowy to innowacyjna technika, która znalazła swoje zastosowanie w obszarze ogrodnictwa, rolnictwa i inżynierii lądowej. Stanowi skuteczne narzędzie w kontroli ilości wody w glebie, eliminując ryzyko nadmiernego nasycenia podłoża, co może mieć szkodliwe skutki dla roślinności. Drenaż opaskowy opiera się na zasadzie skierowanego odprowadzania wody z obszaru korzeniowego roślin. To system rur drenarskich, który znajduje zastosowanie w przypadku zbierania się wód gruntowych wokół fundamentów budynku. Montuje się go w celu efektywnego odbioru i odprowadzenia wody do bezpiecznego miejsca. To rozwiązanie staje się niezbędne, gdy hydroizolacja nie jest w stanie skutecznie zabezpieczyć budynku przed nadmiernym zalewaniem. Budynki często są narażone na szkodliwe działanie wód gruntowych, które mogą przenikać przez nieszczelną izolację, powodując zawilgocenie i zalanie części znajdującej się pod powierzchnią ziemi. Dlatego tak istotne jest wcześniejsze zastosowanie drenażu opaskowego fundamentów, aby zapobiec tego rodzaju problemom w przyszłości. 

Drenaż opaskowy - z czego się składa?

Rury drenarskie pełnią kluczową rolę w systemie drenażu opaskowego. Są karbowane, wykonane z tworzyw sztucznych i posiadają otwory, przez które woda dostaje się do wnętrza rur. Średnica rur jest dobierana zgodnie z długością ciągu oraz warunkami wodno-gruntowymi. Drugim elementem są studzienki drenarskie, które ustawia się w miejscach załamania trasy przebiegu rur, czyli przede wszystkim w narożnikach domu. Pełnią one funkcję odbierania piasku, który spływa wraz z wodą, dzięki czemu oczyszczają poszczególne odcinki rur. 

Kiedy stosuje się drenaż opaskowy?

Po pierwsze, odwodnienie domu należy wykonać gdy podłoże zawiera grunty nieprzepuszczalne, takie jak gliny, pyły czy iły. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie zauważamy obecności wód gruntowych, badanie układu warstw gruntu często ujawnia przesączanie się wody z cienkich przewarstwień piaszczystych. Mimo że po wykopie może nie być jej widocznej ilości, podczas eksploatacji budynku mogą pojawić się problemy związane z wodą opadową przemieszczającą się przez przewarstwienia piaszczyste w glinie. Woda ta może przesączać się przez zasyp wykopu, docierając do dna, gdzie warunki filtracji są znacznie gorsze. Podczas intensywnych opadów woda może gromadzić się na dnie wykopu, a w skrajnych przypadkach przedostać się do wnętrza budynku. Po drugie, drenaż opaskowy jest niezbędny, gdy pod powierzchnią terenu, na którym ma stanąć budynek, występują piaski o dobrej przepuszczalności, ale przykrywające głębiej leżące grunty spoiste, takie jak gliny. W czasie intensywnych opadów lub roztopów, wody gruntowe mogą pojawić się na stropie warstwy gruntów nieprzepuszczalnych. Jeśli ta warstwa znajduje się stosunkowo płytko, blisko poziomu posadowienia domu, może dojść do sytuacji, gdzie woda gruntowa sięgnie poziomu fundamentów piwnicy. W takim przypadku drenaż opaskowy stanowi skuteczne zabezpieczenie przed potencjalnymi problemami wynikającymi z gromadzenia się wody gruntowej wokół budynku.

Drenaż opaskowy - wykonanie

Poprawnie przeprowadzony, zapewnia optymalne warunki dla budynku, eliminując ryzyko zawilgocenia i powiązanych z nim problemów. Pierwszym krokiem jest dokładna analiza terenu pod kątem rodzaju gleby, warunków wodno-gruntowych i ukształtowania terenu. To pozwoli dostosować projekt drenażu do konkretnych warunków, zapewniając maksymalną skuteczność. Na podstawie analizy terenu projektuje się system drenażu opaskowego. W tym etapie określa się lokalizację rur drenarskich, spadek terenu, a także miejsca, w których należy umieścić studzienki drenarskie. Następnie przystępuje się do wykopania rowów drenarskich zgodnie z wcześniejszym projektem. Rowy te powinny mieć odpowiednią głębokość i szerokość, aby pomieścić rury drenarskie. Zazwyczaj są one wykonane z tworzyw sztucznych, są następnie układane w rowach z zachowaniem spadku terenu. Rury te powinny posiadać otwory, przez które woda może swobodnie przedostawać się do wnętrza, eliminując ryzyko gromadzenia się wilgoci. Po zainstalowaniu rur drenarskich rowy są obsypywane warstwą żwiru o odpowiednich właściwościach filtracyjnych. Warstwa ta pełni rolę ochronną, zapobiegając zamuleniu drenażu. Studzienki drenarskie są umieszczane w miejscach, gdzie konieczne jest załamanie trasy rur drenarskich, takie jak narożniki budynku. Pełnią one funkcję odbierania piasku i zanieczyszczeń, chroniąc tym samym rury przed zatkaniami. Cały system drenażu opaskowego jest zamykany warstwą włókniny filtracyjnej, która dodatkowo chroni go przed przedostawaniem się drobnych cząstek i utratą skuteczności.